Tyvärr har e-postadresser till de olika personerna i styrelsen kopierats från vår sida och används i fel syften. Nu har vi tagit bort styrelsemedlemmarnas personliga e-postadresser och ersatt med vår kansli/info-mail. Vill ni få kontakt med en specifik person mailar ni till info@spelagolf.nu så vidarebefordrar kansliet ditt mail till rätt person.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Ordförande

Fredrik Hagström

Fredrik Hagström

Ledamot

Lars Jangeskog

Lars Jangeskog

Ledamot

Jesper Cernold

Jesper Cernold

Ledamot

Jenny Zachrisson

Jenny Zachrisson

Suppleant

Ted Gustafsson

Ted Gustafsson

Suppleant