Användarvillkor och integritetspolicy

Som besökare på spelagolf.nu kan du känna dig trygg med att vi värnar om din integritet. I detta policydokument förklarar hur vi hanterar dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder så kallade kakor (cookies) i enlighet med villkoren i denna policy i samband med ditt första besök på vår hemsida accepterar du också att vi använder cookies vid alla påföljande besök.

Insamling av personlig information

När du besöker vår hemsida kan följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information som du anger när du genomför ett köp, skapar en användarprofil på vår hemsida eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev, till exempel e-postadress, namn, adress personnummer och telefonnummer.
 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, operativsystem och webbläsar
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via formulär på vår hemsida, inklusive innehåll och metadata.
 • Information om hur du använder hemsidan, inklusive sidvisningar och navigeringsvägar, eventuell refererande sida och besökets längd.
 • Information som skapas i samband med att du använder vår hemsida, såsom när, hur och under vilka omständigheter du använder den.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du först inhämta den personens samtycke till att denna information behandlas i enlighet med denna policy.

Så används din personliga information

Den personliga information som skickas till oss via vår hemsida kan komma att användas för de syften som anges i denna policy. Vi kan använda din personliga information för att:

 • anpassa vår hemsida åt dig.
 • administrera vår hemsida och verksamhet.
 • skicka vårt nyhetsbrev med kommersiella meddelanden till dig via e-post (du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbreven genom att klicka på medföljande länk eller genom att kontakta oss).
 • dela anonymiserad statistisk information med tredje part.
 • skicka e-postmeddelanden som du särskilt har efterfrågat.
 • bekräfta ditt samtycke till vår hemsidas användarvillkor.
 • leverera tjänster eller varor som är köpta via vår hemsida.
 • möjliggöra för dig att använda dina tjänster på vår hemsida.
 • skicka fakturor, betalningspåminnelser eller kontoutdrag till dig betalningspåminnelser till dig och ta emot dina betalningar.
 • svara på frågor eller klagomål från dig rörande vår hemsida och våra tjänster.
 • förebygga bedrägerier och garantera säkerheten på vår hemsida.

Vi delar aldrig din personliga information med tredje part i marknadsföringssyfte om du inte gett ditt uttryckliga medgivande till det.

Utlämning av din personliga information

När det är rimligt eller nödvändigt för de syften som anges i denna policy kan vi dela din personliga information med någon av våra ombud, leverantörer inklusive underleverantörer, anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, rådgivare, eller ombud.

Genom att acceptera dessa villkor ger du oss rätt att dela din personliga information mellan föreningen Bryttsätter Golfklubb (802459–6705) och bolaget Bryttsätter Golf AB (556902–3509), samt med dessa associerade dotterbolag eller holdingbolag.

Vi kan också lämna ut din personliga information:

 • när vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • i samband med domstolsförfaranden.
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
 • till eventuell köpare av företag och/eller tillgångar som vi är i en process att sälja eller överväger att sälja.

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part i andra syften än de som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Här beskrivs vår policy och förfaranden gällande datalagring. Dessa är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. Den personliga information vi behandlar för något syfte kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det aktuella syftet.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla fysiska eller elektroniska dokument som innehåller personuppgifter för att:

 • vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • vi tror att handlingarna kan vara relevanta för domstolsförfaranden.
 • upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Internationell dataöverföring

Den personliga information som vi samlar in kan lagras och behandlas i, eller överföras mellan, länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. Detta kan inkludera länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Din personliga informations säkerhet

Vi tar alla rimliga steg för att skydda din personliga information från förlust, missbruk eller förändring, vilket inkluderar såväl tekniska som organisatoriska försiktighetsåtgärder. All personlig information som du delar med oss lagras på servrar skyddade av lösenord, brandväggar och kryptering i den utsträckning det är rimligt och möjligt.

Finansiella transaktioner på vår hemsida hanteras av tillförlitlig tredje part och skyddas med kryptering. Vi har aldrig tillgång till dina konto/kreditkortsuppgifter.

Genom att acceptera dessa villkor medger du dock att säkerheten vid informationsöverföring via Internet aldrig kan garanteras fullt ut och att vi kan hållas ansvariga för omständigheter utom vår kontroll.

Du tar också ansvar för att förvara lösenord och liknande uppgifter så säkert som möjligt. Vi kommer aldrig be dig om ditt lösenord utom då du använder detta för att logga på vår hemsida.

Ändringar av villkoren

Denna policy kan uppdateras ibland för att följa den kontinuerliga tekniska och juridiska utvecklingen. Du bör därför kontrollera denna sida med jämna mellanrum och notera eventuella ändringar. När ändringar sker kan vi informera dig via e-post.

Hemsidor från tredje part

Vår hemsida innehåller länkar till och information om hemsidor som ägs och administreras av tredje part. Då vi saknar kontroll över dessa frånsäger vi oss allt ansvar sekretesspolicyer och praxis gällande tredje parts hemsidor.

Uppdatering av information

Om din personliga information behöver uppdateras eller korrigeras ber vi dig vänligen att meddela oss om detta.

Dina rättigheter

Du har rätt att efterfråga all personlig information vi har om dig. För att säkert kunna tillhandahålla sådan information behöver vi kräva bevis på din identitet, såsom ett foto av ditt pass eller motsvarande. Vi undanhåller den personliga information som du begärt endast då detta krävs av oss enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte använda din personliga information i marknadsföringssyfte.

Kakor (cookies)

Vår hemsida använder så kallade kakor. En kaka är en fil som innehåller en sträng med bokstäver och siffror (en identifierare) som skickas mellan en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren.

Varje gång webbläsaren begär en sida från servern skickas identifieraren tillbaka information till servern. Kakor kan antingen vara beständiga eller vara under en session, d.v.s. tillfälligt.

En beständig kaka lagras av webbläsaren och förblir giltig till ett angivet utgångsdatum om den inte dessförinnan raderas av användaren. En sessionskaka går däremot ut i slutet av användarsessionen, när webbläsarprogrammet avslutas.

Kakor innehåller normalt sett inte information som identifierar dig som användare, men informationen i kakorna kan knyta an till personlig information som vi lagrar om dig. Vår hemsida använder både beständiga kakor och sessionskakor.

De kakor vi använder på vår hemsida och syftena med att använda dem är:

Google Analytics och Google Ads – vi använder dessa kakor på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan. Kakorna spårar användare när de använder hemsidan och möjliggör insamling av statistik i syfte att analysera användningen av hemsidan och förbättra hemsidans användbarhet, samt för att optimera annonsering via Googles tjänster.

Du kan i de allra flesta fall välja att inte acceptera kakor genom att ändra inställningarna i den webbläsare du använder. Då dessa uppdateras kontinuerligt ber vi dig vänligen att konsultera din webbläsares dokumentation för att ta reda på hur du blockerar kakor. Notera att detta begränsar många sidors användbarhet och att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår hemsida om du väjer att blockera kakor.