Efter ett efterlängtat beslut från Högsta förvaltningsdomstolen den 12:e januari 2018, kommer nästan all golf att klassas som skattefri friskvårdsförmån. Vi har sammanfattat domen i sin korthet här. Vill du läsa på ytterligare vad som gäller, samt bakgrund och svaren på dom vanligaste frågorna till domen så har Svenska Golfförbundet lagt ut mer information via följande länk: golf.se/friskvardsbidrag.

De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning.

  • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
  • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.
  • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf

  • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
  • Egen träning på drivingrange
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
  • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

  • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
  • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
  • Deltagaravgift i golftävlingar

Vi hoppas att denna glädjande nyhet kan resultera i att vissa av oss får möjlighet att spela lite extra golf i sommar, antingen via träning och höja sin spelstandard för roligare golf, eller varför inte utnyttja friskvårdsbidraget till att spela några extra greenfeeronder under året?