Verksamhetsinriktning för Bryttsätter Golf

Bryttsätter Golf är en 9-håls bana, som invigdes sommaren 2002. Initiativtagaren till banan var Lars Cernold, som tidigare jobbat hela sitt verksamma liv som PGA pro på ett par olika banor (bl.a. på Öijared GK under 16år och på Söderköpings GK i 12 år). Tyvärr gick Lars bort i cancer bara några månader innan invigningen. Det blev hans son Jesper Cernold som fick ta över verksamheten för Bryttsätter Golf. Jesper är en erfaren golfare med meriter i bl.a. juniorlandslaget. Han är PGA-utbildad golfinstruktör samt SGA-utbildad greenkeeper.

Bryttsätter har sedan starten agerat som en ren pay & play bana med fokus på att alltid vara i utmärkt kondition. En av utgångspunkterna från starten har varit att fungera som en grogrund för framtida golfare. Detta har fungerat utmärkt. Det har varit väldigt uppskattat av de närliggande klubbarna. De har på detta sätt fått dela på hundratals nya medlemmar, som haft sin första golfupplevelse just på Bryttsätter Golf.

Syftet med att nu ta steget till en golfklubb ligger i att Jesper har märkt en tydlig trend de senaste åren. Fler av gästerna klagar på att de inte har råd att bli medlem i en golfklubb. Dessa gäster tycker att det är för dyrt att först betala en inträdesaktie till klubben och sedan en årsavgift, i förhållande till hur mycket de kan och har tid att spela golf.

Vi har ju nu sett ett flertal golfbanor i Sverige som har nischat sig som väldigt exklusiva klubbar med en inträdesavgift på ett par hundra tusen kronor. Framtidsvisionen för Bryttsätter Golf är att nischa sig som ett lite billigare alternativ, där alla medlemmarna verkligen känner att de har råd att spela golf!

För att främja golfens framtid och utveckling kommer vi att sikta in oss på tre stora samhälls grupper för att locka till oss så många nya golfare som möjligt:

Studenter – Eftersom Bryttsätter ligger nästan mitt i triangeln av Linköping, Norrköping och Söderköping innebär detta ett upptagningsområde på nästan 27000 studenter. Här finns en enormt stor marknad att arbeta mot. Varje sommar kommer det ut studenter, som har spelat golf som aktiva juniorer men nu blivit tvungna att prioritera bort golfen pga. begränsad ekonomi.

Pensionärer – Hälsa& friskvård är ett av de bästa argumenten för att marknadsföra golf. En grupp i samhället som kan bedriva golf för att få en bättre fysik och ett högre levnadsvärde är våra pensionärer. Flera av dagens stamkunder på Bryttsätter har nämnt att de inte orkar ta sig runt en stor 18-hålsbana längre. De tycker att det alternativet passar dem utmärkt då de klarar av att ta sig runt nio hål utan hjälp av en golfbil. Pensionärsföreningar tror vi är ett utmärkt alternativ att samarbeta med. Vi skall erbjuda dem introduktionsdagar gällande ”golf i kombination med hälsa& friskvård”.

Barnfamiljer – Är en kategori som förmodligen är betydligt fler än vad man tror. Visionen ”golf för alla” låter ju väldigt bra, men vi har lite svårt att tro på den fullt ut då flera klubbar i Sverige erbjuder medlemskap där kostnaden överstiger 40 000 kr första året för en tvåbarnsfamilj. Efter vår marknadsundersökning under sommaren 08 märkte vi att det var överraskande många som bara har tid och intresse att spela mellan 3-8 golfrundor per år. Detta berodde mest på att:

– Jag är mitt i karriären och har svårt att hinna med mer golf än så.

– Jag har nyligen bildat familj och har svårt att hinna med mer golf än så.

– Jag har nyligen bildat familj och har inte råd att vara medlem i en golfklubb.

– Med min nuvarande inkomst har jag inte råd att vara medlem i en golfklubb.

Både speltiden på banan och prisnivån på medlemskap gör att banan enkelt kan marknadsföras med just frasen ”golf för alla”. Vår förhoppning är därför att Bryttsätter Golf blir det självklara valet för många nya golfare inom regionen och att vi på så sätt även kan hjälpa till att öka golfintresset igen.

På Bryttsätter hittar du idag 9st fantastiska golfhål, som är byggda helt efter naturens egen varierande omgivning. Det är kuperad mark, skog och mycket vatten som naturliga hinder. I centrum av banan ligger en mycket vacker skogsjö. Jesper har själv en vision om att bygga ut banan med två extra hål för att få ett bättre slopevärde. Fördelen med detta är att vi kan använda dagens hål 1 och hål 9 som träningshål då de bara är 125 respektive 110 meter långa och istället få in två stycken par 4-hål. Söderköpings kommun har dessutom redan gett bygglov för dessa två golfhål.

Det finns en stor drivingrange (220x140m) med skyddsnät runt om. Drivingrangen, puttinggreen och övningsbunker ligger i direkt anslutning till två stora lador. Dessa fungerar som klubbhus/cafeteria, maskinhall och verkstad. Eftersom vi anser att anläggningen till stor del är komplett så har vi för avsikt att all golfutbildning sker på hemmabanan.

Utöver golfen så kan Bryttsätter även erbjuda andra spännande aktiviteter. Sumobrottning, klättervägg och yxkastning är bara några av de andra aktiviteter som erbjuds för bl.a. företag, svensexor eller andra idrottsföreningar som vill komma på besök för en 5-kamp. Även detta bidrar till att man kommer i kontakt med flertalet nya potentiella golfare som annars kanske inte skulle ha hittat till golfen.

Det går att läsa mer om Bryttsätter Golf då det skrevs en flera sidor lång artikel i Svensk Golf nr 9 2004 om banan och vilken trevlig golfupplevelse en pay & play bana faktiskt kan erbjuda.